Güzel Sözler Diyarı
Ana Menü  
  GÜZEL SÖZLER DİYARI
  KURAN-I KERİM MEALİ
  KURAN-I KERİM DİNLE
  Tarihte Bugün
  Osmanlı padişahları
  OSMANLI TARİHİ
  Hz. MEVLÂNA SÖZLERİ
  PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÖZLERİ
  PEYGAMBERİMİZİN SAHABELERİ
  DİNİ KISSALAR
  DÜŞÜNDÜREN SÖZLER
  M.A.ERSOY SÖZLERİ
  NECİP FAZIL KISAKÜREK
  BİLGİ YARIŞMASI
  İletişim
KURAN-I KERİM DİNLE
TÜRKÇE KURAN-I KERİM (DİYANET MEALİ)
Bismillahirrahmânirrahîm  


NO SURE ADI OKU DİNLE İNDİR TAVSİYE ET
1 Fatiha    
2 Bakara    
3 Al-i İmran    
4 Nisa    
5 Maide    
6 Enam    
7 Araf    
8 Enfal    
9 Tevbe    
10 Yunus    
11 Hud    
12 Yusuf    
13 Rad    
14 İbrahim    
15 Hicr    
16 Nahl    
17 İsra    
18 Kehf    
19 Meryem    
20 Ta Ha    
21 Enbiya    
22 Hac    
23 Müminun    
24 Nur    
25 Furkan    
26 Şuara    
27 Neml    
28 Kasas    
29 Ankebut    
30 Rum    
31 Lokman    
32 Secde    
33 Ahzab    
34 Sebe    
35 Fatır    
36 Yasin    
37 Saffat    
38 Sad    
39 Zümer    
40 Mümin    
41 Fussilet    
42 Şura    
43 Zuhruf    
44 Duhan    
45 Casiye    
46 Ahkaf    
47 Muhammed    
48 Fetih    
49 Hucurat    
50 Kaf    
51 Zariyat    
52 Tur    
53 Necm    
54 Kamer    
55 Rahman    
56 Vakıa    
57 Hadıd    
58 Mücadele    
59 Haşr    
60 Mümtehine    
61 Saf    
62 Cuma    
63 Münafikun    
64 Tegabun    
65 Talak    
66 Tahrim    
67 Mülk    
68 Kalem    
69 Hakka    
70 Mearic    
71 Nuh    
72 Cin    
73 Müzzemmil    
74 Müddessir    
75 Kıyame    
76 İnsan    
77 Mürselat    
78 Nebe    
79 Naziat    
80 Abese    
81 Tekvir    
82 İnfitar    
83 Mutaffifın    
84 İnşikak    
85 Büruc    
86 Tarık    
87 Ala    
88 Gaşiye    
89 Fecr    
90 Beled    
91 Şems    
92 Leyl    
93 Duha    
94 İnşirah    
95 Tin    
96 Alak    
97 Kadir    
98 Beyyine    
99 Zilzal    
100 Adiyat    
101 Karia    
102 Tekasür    
103 Asr    
104 Hümeze    
105 Fil    
106 Kureyş    
107 Maun    
108 Kevser    
109 Kafirun    
110 Nasr    
111 Tebbet    
112 İhlas    
113 Felak    
114 Nas    
 

 
RADYO DİNLE  
 Sitene Radyo EkleFbml Kod Arşiv - Radyo Ekle
 
Reklam  
   
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=